அறிவுத்திறன் போட்டி 2011

February 26, 2011 Leave a comment
Categories: Uncategorized

புங்குடுதீவு கீதம்

March 30, 2010 Leave a comment
புங்குடுதீவெனும் தாயவளே! உனைப்போற்றி நாம் வணங்குகிறோம்எங்களை ஈன்ற இனியவளே – உனைஎன்றுமே நாம் மறவோம்மங்கலமோங்கி மகிழ்ச்சி ததும்பிமறுபடி நாம் வாழ்வோம்!சங்கப் புலவர்கள் போற்றிய சிறப்புகள்சகலதும் – நாம் பெறுவோம்!
தாயே நீ வாழீ! தமிழே நீ வாழீ!எம் – உயிரே நீ வாழீ! உயர்வாய் நீ வாழி!
ஆதவன் முன்பனி போல உன் துயரம்-அம்மா மறைந்து விடும்வேதனை தந்திடும் பகைவனின் வாழ்வுவிரைவினில் முடிந்து விடும்தேசியத்தலைவனைக் காப்போம்! – ஈழத்தேசம் அமைந்திட உழைப்போம்!பாதைகள் ஒன்றாஇ நடப்போம்! பொதுப்பகைவனை நாங்கள் அழிப்போம்!தாயே நீ வாழி! தமிழே நீ வாழி!எம் உயிரே நீ வாழி! உயர்வாய் நீ வாழி!கோயில் தேவாலயம் விழாக்களை காணும்குளங்களும் வயல்களும் நிரம்பும் – புலம்மேவிய மக்களும் கூட்டமும் சேரும்மேன்மைகள் வந்துகை கூடும்நோயினில் வாடிய வாழ்வது நீங்கிநிம்மதிக் காற்றது வீசும் – தலைவன்நெஞ்சம் கவர்ந்தவள் வீடிது – என்றேபெருமையாய் உலகம் பேசும்!
தாயே நீ வாழி! தமிழே நீ வாழி!எம் – உயிரே நீ வாழி! உயர்வாய் நீ வாழி!
உன்மண்ணிலே தவழ்ந்து வாழ்ந்தவர் – நாங்கள்மறந்திடுவோமோ உன்னைஉன்னில் எழுதிய – ‘அ’னா வரிகளால்உயர்வடைந்தவர்கள் நாங்கள் – தாயே!பனைமர வலிமை பெற்றோம்1 உன் நினைவுடன்நிமிர்ந்திடக் கற்றோம்!தலைவன் வழியிலே நடப்போம்! – வருந்தடைகளை துணிவுடன் கடப்போம்
தாயே நீ வாழி! தமிழே நீ வாழி!எம் – உயிரே நீ வாழி! உயர்வாய் நீ வாழி!

புங்குடுதீவெனும் தாயவளே! உனைப்போற்றி நாம் வணங்குகிறோம்எங்களை ஈன்ற இனியவளே – உனைஎன்றுமே நாம் மறவோம்மங்கலமோங்கி மகிழ்ச்சி ததும்பிமறுபடி நாம் வாழ்வோம்!சங்கப் புலவர்கள் போற்றிய சிறப்புகள்சகலதும் – நாம் பெறுவோம்!தாயே நீ வாழீ! தமிழே நீ வாழீ!எம் – உயிரே நீ வாழீ! உயர்வாய் நீ வாழி!ஆதவன் முன்பனி போல உன் துயரம்-அம்மா மறைந்து விடும்வேதனை தந்திடும் பகைவனின் வாழ்வுவிரைவினில் முடிந்து விடும்தேசியத்தலைவனைக் காப்போம்! – ஈழத்தேசம் அமைந்திட உழைப்போம்!பாதைகள் ஒன்றாஇ நடப்போம்! பொதுப்பகைவனை நாங்கள் அழிப்போம்!தாயே நீ வாழி! தமிழே நீ வாழி!எம் உயிரே நீ வாழி! உயர்வாய் நீ வாழி!கோயில் தேவாலயம் விழாக்களை காணும்குளங்களும் வயல்களும் நிரம்பும் – புலம்மேவிய மக்களும் கூட்டமும் சேரும்மேன்மைகள் வந்துகை கூடும்நோயினில் வாடிய வாழ்வது நீங்கிநிம்மதிக் காற்றது வீசும் – தலைவன்நெஞ்சம் கவர்ந்தவள் வீடிது – என்றேபெருமையாய் உலகம் பேசும்!தாயே நீ வாழி! தமிழே நீ வாழி!எம் – உயிரே நீ வாழி! உயர்வாய் நீ வாழி!உன்மண்ணிலே தவழ்ந்து வாழ்ந்தவர் – நாங்கள்மறந்திடுவோமோ உன்னைஉன்னில் எழுதிய – ‘அ’னா வரிகளால்உயர்வடைந்தவர்கள் நாங்கள் – தாயே!பனைமர வலிமை பெற்றோம்1 உன் நினைவுடன்நிமிர்ந்திடக் கற்றோம்!தலைவன் வழியிலே நடப்போம்! – வருந்தடைகளை துணிவுடன் கடப்போம்தாயே நீ வாழி! தமிழே நீ வாழி!எம் – உயிரே நீ வாழி! உயர்வாய் நீ வாழி!

Categories: கீதம்